Hjälp

Värför kan ni inte ärkänna att ni har fel jag är 11 och vill till mina föräldrar men soc hindrar mig vi är fyra barn ett barn har anmält oro men vi tre andra är nöjda vill hem värför får inte vi komma hem den fjärde kan bli plaserad

#tabortsoc

Kommentarer

Hej!

Tack för du skriver till soctanter. Vi förstår av ditt inlägga att du inte är nöjd med hur socialtjänsten har löst din och dina syskons situation.
Vi känner inte till ditt ärende, men råder dig att du pratar med din handläggare och ber denne att berätta för dig varför det blivit så här. Du har rätt att förstå. Kanske får du en större förståelse för varför du och dina syskon inte just nu är hos era föräldrar.

Vi hoppas att allt blir bra för dig och dina syskon så småningom. Ibland måste man ha lite tålamod, även om det är svårt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter