kommunicering utredning

Hej! Jag har några frågor...jag blev anmäld av skolkuratorn eftersom hon ansåg att jag motsatte mig en AUtismutredning av dottern.
Nu fick jag barnutredningen för kommunicering och enligt socialsekreteraren går det inte att ändra vad hon har skrivit...
-jag önskade då att hon skulle förtydliga när hon skrev om tidigare anmälningar som dock laddes ner att de gällde pappan.
-Sen står det att kuratorn anklagade mig för att ha gått in i pappas sjukvårdsjournal vilket inte stämmer och går ju att motbevisa. Det är ju kurators ord men jag förstår ej varför det får stå där? Förtal och lätt att motbevisa och har ingenting med dottern att göra.
- Det värsta är att socialsekreteraren bedömer att det finns risk att jag avbryter utredningen (jag har numera godkänt den) och baserar detta på att jag tidigare inte skrev under ett boendeavtal och att jag fördröjde bodelningen vilket pappan sa till henne. Det stämmer inte och går ju att bevisa...det fanns inget avtal, hon kunde ju ha kontrollerat detta inför sin bedömning och dessutom förstår jag ej hur det ska hänga ihop? Vad har en bodelning med en autismutredning att göra?
Som sagt hon säger att det inte går att ändra något...stämmer det?

En annan fråga...barnsamtalet var hemma hos pappan och jag fick inte veta tiden. Det värsta var ju att det fanns information om att pappan brukar bli arg, men den ville hon inte ta del av...dottern vågade ändå säga att pappan blir arg!!! Men det reflekterade hon inte över alls.

Det blev väldigt tydligt att socialsekreteraren tog pappas parti mot mig. Han står även bakom kurators anmälan och har ju sagt detta med hans journal till henne för att svartmåla mig (fast det finns ju tekniska bevis, allt loggas ju).

Min fråga, går det att en utredning ändras efter kommunicering? Är det vanligt att barnsamtal förs hemma hos den ena föräldern men inte hos den andra? tack

Ledsen mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår av ditt inlägg att du inte känner dig lyssnad på!
En utredning som är färdigskriven går inte att ändra. Du kan däremot skicka in ett tillägg. Även om man inte bifogar tillägget till utredningen kommer tillägget att finnas diariefört och följer akten.

Det finns inga exakta regler som styr hur/var man håller barnsamtal. Det är en bedömningsfråga och ska utgå från vad som blir bäst för barnet.
Om du anser att utredningen inte bedrivits som du önskat, så finns alltid möjligheten att kontakta Inspektionen för vård och 0msorg (IVO). IVO är socialtjänstens tillsynsmyndighet och nås på tel: 010 7885000.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter