Kommer socialtjänsten godkänna att hyran är 1000kr högre

Hej! 2017 flyttade jag till den kommun jag bor i idag, jag hyr en bostadsrätt i andrahand men den ska nu säljas, jag har haft försörjningsstöd i 20 år men är nu mitt i en sjukersättnings utredning som dragit ut på tiden pga Corona. Jag har en pågående skuldsanering sedan drygt 1 år tillbaka.
Min nuvarande hyra är på 5000 och det andra bostaden som ligger i en annan kommun är 1000 kr dyrare. Jag har ett tungt bagage å kan tyvärr inte välja å vraka på bostäder. Har en ADD diagnos och har regelbunden kontakt med vården som står bakom mig till 100% ,kommer den nya kommunen att godkänna att hyran är högre?
Mvh Åsa

Flytta till ny kommun

Kommentarer

Hej!

Du vill flytta till annan kommun. Du skall självklart diskutera med din socialsekreterare kring just dina önskemål och skäl till att flytta. I Sverige har alla rätt att bosätta sig var man vill men man förutsätts i grunden kunna försörja sig själv. Men alla kan under kortare eller längre perioder komma i situationer där man är i behov av vårt yttersta skyddsnät, ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, och under denna tid kunna flytta till mer passande boende.

På Soctanterna kan vi bara svara till hur det ser ut i Malmö. Här får en lägenhet för en person maximalt kosta 6525 kronor per månad som bedöms skälig i förhållande till vad en låginkomsttagare kan kosta på sig.

Vi råder dig att kontakta din nuvarande handläggare för att rådgöra vad som blir bäst för dig.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter