Droger

Hej

Soc har fått bevis om att man har använt droger en gång (men inte fler) när barnet inte var närvarande och polisen kom i samband med det, och man inte vill lämna drogtest till soc/inte anser att behov av stöd finns i och med man bara använde droger en gång. Jag vet att ni inte kan svara gällande individuella situationer men av den lilla infon, kan det bli/leda till ett LVU?

.

Kommentarer

Hej!

Du har frågor kring LVU vid droganvändning. Precis som du skriver kan vi inte uttala oss i enskilda ärenden. Generellt gäller att när en anmälan inkommer till socialtjänsten görs bedömning om det ska inledas utredning eller ej. Om utredning inleds ska utredningen visa på om socialtjänsten anser att det finns behov av insatser eller ej för familjen. Om en person nekar eller inte vill ha instanser från socialtjänsten görs en bedömning om det föreligger förhållanden enligt LVU eller inte för barnet. Bedömningen är baserat på den information som inkommit under utredning, eventuell tidigare utredningar etc. Det är därför ej möjligt att ge ett svar på din fråga eftersom bedömningarna är individuella.

Det bästa är att kontakta handläggaren i ärendet för att få korrekt information om vad som gäller i detta ärende.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter