Byte av socialtjänst

Hejsan!
Min dotter är placerad på hvb hem, var först på SIS. Har ett lvu beslut.
Jag bor inte kvar i den kommun beslutet togs (hon var sol placerad tidigare) o min dotter vantrivs med nuvarande socialtjänst. Hon har önskemål att få byta till den socialtjänst hon hade tidigare (när hon var sol placerad) i en tidigare kommun. Hennes nuvarande soc säger att hon inte får detta? Vad är orsaken att kommunen behåller placerade barn trots flytt (hon är ju skriven på min adress).

Maskrosen

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att din dotter har ett önskemål att byta till tidigare socialtjänst. Vi uppfattar att det är den nuvarande kommunen som har fattat det senaste placeringsbeslutet.

Enligt 2 a kap. 4 § Socialtjänstlagen, ska den beslutande kommunen behålla ansvaret för enskilda som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i vissa särskilt angivna boendeformer, nämligen familjehem, hem för vård eller boende, stödboende, särskilt boendestöd för äldre människor samt bostad med särskilt service. Detta innebär då att om din dotter har placerats av nuvarande kommunen är det också den kommun som ansvarar för ärendet och ska behålla det.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter