Återbetalning.......

Hej! Jag har fått att jag ska betala för 2 månadertillbaka i tiden. 2st handläggare en för Sept-2020--2020 Oktober. Båda handläggare hade "glömt" att ta med för min son (23)år,hyra/el. Kan man komma så långt efer i tiden med ett återkrav?

LAINA62

Kommentarer

Hej!

Enligt reglerna i socialtjänstlagen får socialtjänsten i vissa fall kräva tillbaka pengar som har betalats ut. Det gäller om biståndet var förskott på exempelvis utbetalning av lön, sjukpenning, pension, bostadsbidrag, eller om biståndet var felaktigt på grund av misstag eller oriktiga uppgifter.

För att socialtjänsten ska kunna kräva tillbaka pengar måste det finnas ett skriftligt beslut. Där ska det stå varför pengarna ska betalas tillbaka.

Socialtjänsten har rätt att återkräva felaktigt utbetalt bistånd under längre tid. Om en person som fått ett ekonomiskt bistånd den inte har rätt till och vägrar återbetala kan socialtjänsten vända sig till domstol. Detta skall socialtjänsten ha gjort inom tre år från den tidpunkt det felaktiga biståndet utbetalades.

Om du har fler undringar eller funderingar kring denna fråga så skulle vi rekommendera dig att kontakta sin socialsekreterare då det alltid är frågan om en individuell bedömning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter