Journalanteckningar

Hej
Jag undrar en sak ang journalanteckningar.
Vad ska soc skriva in där under en pågående utredning? Vissa säker att allt ska skrivas för det ska vara så rättssäkert som möjligt medans andra säger att man inte behöver skriva allt.
Sen undrar jag när dom sen skriver i utredningen, det dom skriver där, ska det inte finnas med i journalanteckningar/ inhämtade handlingar eller dom kan skriva saker i BBIC utredningen som inte finns med i journal anteckningar ?
Och samtal dom ringer, ska de stå med i anteckningarna ?

Klara

Kommentarer

Hej

Vad vi förstår har du frågor kring handläggning av ärenden på socialtjänsten.

I en utredning ska löpande journalanteckningar dokumenteras utifrån de kontakter och den information som har inhämtas. Relevant information ska sedan sammanställas där det även ska framkomma en bedömning och ett beslut.

Inhämtade handlingar kan finnas i akten men brukligt är att notera att den inkommit.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men det verka som du har frågor kring en specifik utredning.

Vi råder dig därför att kontakt handläggaren i ärendet och gå igenom det som är oklart för dig.

Vänligen

Soctanter

Soctanter