Ekonomiskt bistånd till den som har bostadstillägg

Hej,
Min mor fyller 65 år i januari. Hon är ogift, bor i en tvåa (hyresrätt) och kommer endast att ha grundpension. För att kunna betala hyran kommer hon att söka om bostadstillägg. Det är inte säkert att bostadstillägget kommer att räcka för att täcka hennes hyreskostnad.

Jag undrar om den som får bostadstillägg efter 65 år kan ansöka om ekonomiskt bistånd till hyran om bostadstillägget inte helt räcker till?

Undrande

Kommentarer

Hej!

Du har frågor kring försörjningsstöd efter 65 år. Din mamma har alltid rätt att ansöka om försörjningsstöd.

Om din mamma får en låg pension finns möjligheten att ansöka om bostadstillägg som pensionär och du gör det i så fall via pensionsmyndigheten.

På din fråga om du är berättigad till försörjningsstöd kan vi endast svara dig generellt. Alla har rätt att ansöka om försörjningsstöd. Du ansöker vid den socialtjänst du tillhör utifrån var du är folkbokförd.

Vid en ansökan kommer socialtjänsten att inleda en utredning och begära in handlingar gällande inkomst, utgifter och förmögenhet eller sparande. Utredningen mynnar ut i ett beslut om din mamma har rätt till försörjningsstöd eller inte. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga det till Förvaltningsrätten och kan även få stöd i hur du överklagar beslutet av handläggaren.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter