Orosanmälan

Hej!

Min dotter har delad vårdnad om ett 7 årigt barn. Hon är inte rik men har alltid hållit barnet hel och ren köper kläder tar iväg henne på roliga event när det är lov, barnet har eget rum och saker och allt som barn behöver och har rätt till. Mamman får ibland ångest och går då ut på balkongen en liten stund och hanterar sin ångest väldigt bra då den kommer. Vad gäller föräldrarna så här pappan alltid varit sådan att min vilja är rätt och jag har rätt och jag bestämmer mamman har gett sig då hon vill skydda barnet från att höra om pappan höjer rösten om hon skulle säga emot. Hon låter alltid honom få sin vilja igenom för han är så envis och svår att kompromissa med. Mamman har blivit orosanmäld av pappan bekymrad över ekonomin och anser barnet har det bättre hos han och andra som tror saker som att barnets behov inte kommer först. Socialen förhörde barnet på skolan och barnet så ärligt mamma är snäll och har aldrig varit dom mot mig. Ändå så fick barnet hem till pappan och varit där en månad , mamman har träffat barnet 2 ggr och får ibland prata med barnet på video via data men allt bestäms av pappan. Barnet har sagt att hon saknar mamma. Hos mamma har barnet kompisar och sin bästa vän barnet tycker mycket om sin skola kompisarna och lärare där och hon har baletten här som hon med har bästa vännen på samma balett skola alltså. Mamman har socialt umgänge goda vänner och mormor och morfar nära sig, mormor har en kompis med gård och djur och swimmingpool där badar och träffar barnet många olika sorters djur och barnet älskar att mata och klappa djuren tillsamans med sin mamma mormor kompis morfar Barnet har allt det som barn skall ha rätt till. Trygghet God omsorg ren och hel kärlek kär skola kompisar och en mamma som bara vill sitt barn det allra bästa en mamma som aldrig har gjort sitt barn illa varken psykiskt eller fysiskt en mamma som älskar sitt barn och som gör allt hon kan för barnet. Det kan vi garantera att detta barn får. Ja vi är en del som har nära kontakt med mamma och barnet vi är en del som ser en omhändertagande lugn och bra mamma en mamma vi ser ett barn som är livfullt och glatt och som älskar sin mamma. Hon leker spelar spel tar ut och pysslar och är där för sitt barn. Grannar nära anhöriga vänner med flera kan vittna om att hon är en omhändertagande och älskvärd person som är lugn och fin med sitt barn. Ingen kan förstå hur detta kan ha hänt . Barnet har inte gått i sin skola på 1 månad nu och pappan vill att mamman ändrar barnets adress till hans kommun det är cirka 12 mil mellan barnets föräldrar. Pappan har hotat med att han annars kommer begära egen vårdnad om barnet. Han har tagit barnet bort från sin mamma och skolan och allt det barnet har känt till han försökt sedan barnet var tre år att få vårdnaden och nu verkar han lyckas på god väg i alla fall. Ingen har sett barnet och mamma i hopa eller någonting . När bli barnet lyssnat på och när blir en oskyldig mamma lyssnad på? Vem är detta rätt emot ja det är pappan men han ser bara sitt och sin önskan inte till barnet alls och hur barnet kan komma att påverkas. Mamman säger oavsett så här jag aldrig gjort mitt barn illa och skulle aldrig göra det i heller så jag är oskyldig och jag älskar mitt barn och vill bara hennes bästa och är mitt barn glad och mår bra så är det viktigast för mig oavsett vem myndigheterna väljer att lita på jag är oskyldig det vet jag. Så sa hon och med handen på bibelen så vet jag och andra att så är det också att hon är oskyldig. Mamman dricker inte använder inte droger och hon är en lugn person som dom som träffat henne och känner henne vet om att det är hon. Hon hade inte stöd av pappan någonting då hon blev gravid eller annars han var dum psykiskt emot barnets mamma så pass att hon fick hämtas från pappan av sin far barnets morfar. Han träffade då 1a året barnet med en från familjerätten han fick då träffa sitt barn . Är allt detta rätt ja då kan vem som göra orosanmälningar hur som helst detta är fel emot barnet i första hand och mot mamman . Det står så fint att barnets bästa att barnet blir lyssnat på att alla skall höras . Men man lyssnar bara på pappan som om man från början har bestämt sig för att allt är han . Men är detta verkligen rätt, har detta verkligen gått rätt till ? Är det så här det skall skötas? Ja då vet jag inte hur systemet är tänkt att fungera för detta är totalt fel.

Vänligen
Mia

Jag

Kommentarer

Hej

Du är mycket bekymrad över den situation som råder vad gäller din dotter och ditt barnbarn. Du kan inte förstå hur det kan ha blivit såhär och undrar om det har gått rätt till. Soctanter har ingen insyn i enskilda ärenden och kan därmed inte uttala sig.

Ett råd är att din dotter kontaktar socialsekreterare i ärendet och ber om att få förtydligat på vilka grunder besluten i ärendet tagits och vad hon kan göra för att bli delaktig i sitt barn liv.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter