Bedöma akutboendekostnad

Hej jag undrar om det finns en regel för kostnader vad akutboende får kosta. Jag har fått ett litet rum på ett akut boende, men där är så smutsigt och ohygieniskt att man kan inte laga mat. Jag är i högriskzon och är livrädd att detta boendet är hälsofarligt för mig.
Kan jag begära att få ett annat boende, eller är jag tvungen att ta detta så länge det finns plats på detta boendet.

anette

Kommentarer

Hej

Vi förstår att du är rädd för din hälsa med anledning av att det boende du fått är smutsigt och ohygieniskt.

Vi kan inte svara på individuella ärende utan mer generellt. Vi tycker att du ska kontakta din handläggare som beviljat detta boende och berätta samma sak som du skrivit till oss.

Hoppas det löser sig för dig på bästa sätt.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter