Nekad socbidrag trots sjukskrivning.

Mamma blir nekad socbidrag trotts sjukskrivning. Soc nekar och påstår att deras läkare inte anser att sjukskrivningen som mamma fått från vårdcentralen är giltig nig dör hennes smärtor och att hon ska gå sina 4 timmars jobb som soc har ordnat. Soc läkaren har aldrig träffat mamma utan utgått från vc läkarintyg. Kan sochandläggaren ge ett beslut via mail? Vad kan mamma göra?

Lara

Kommentarer

Hej!

Socialstyrelsen uppger att var och en är i första hand skyldig att själv försörja sig och sin familj. Ansökan bedöms utifrån den ekonomiska situationen och om personen uppfyller de krav som socialtjänsten kan ställa på just den personen.
Utredning görs för att bedöma om personen har rätt till bistånd.
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska personer som är sjuka och därför inte kan arbeta, kunna visa det med ett läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga.

Vi råder din mamma att kontakta sin läkare och berätta om situationen som uppstått med socialtjänsten och eventuellt få ett kompletterande intyg. Din mamma har också möjlighet att begära ut ett skriftligt beslut eller skriva ut mailet och överklaga till Förvaltningsrätten.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärende varför vi råder din mamma att kontakta handläggaren för att få korrekt information i sitt ärende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter