Fortsatt bistånd efter 65?

Hej, jag är 64 år och arbetssökande och ska börja i "Stöd och matchning" i sommar. Jag får idag försörjningsstöd och aktivitetsstöd. Jag fyller 65 i januari nästa år. Jag hoppas att vara självförsörjande då. Jag är frisk och kry och min ambition är att arbeta tills jag är 70. Men vad händer när jag fyller 65 om jag inte fått jobb, och därmed inte blivit självförsörjande? Måste jag då bli pensionär eller kan jag fortfarande vara arbetssökande och få ekonomiskt bistånd?

Simon

Kommentarer

Hej!

Det är ju skönt att du är frisk och kry, snart pensionär och med ambition att jobba till du blir 70 år.

Du är dock inte berättigad till ekonomiskt bistånd från socialtjänsten eller A-kasseersättning efter att du fyllt 65 år. Du bedöms då kunna tillgodose dina behov genom den allmänna pensionen som du då kan uppbära.

Det finns ingen övre gräns i ålder för hur länge du kan vara arbetssökande. Det är helt upptill dig och dina förutsättningar att klara av ett jobb. Hur länge du kan stå inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen svarar de bäst på.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter