Droganvändande

Socialjouren har tillkallats av polis i samband med ett lägenhetsbråk hemma hos X (vårdnadshavare till ett barn som är 3 år). I lägenheten fanns flera kända missbrukare tillsammans med X som själv är påverkad av droger. Framkommer ej om barnet var hemma, barnet brukar ha umgänge med pappa annars. Jouren gör en orosanmälan. Innan detta har även granne orosanmält barnet. Anmälan handlar om en oro för att X missbrukar och att hon inte kan ta hand om barnet, mycket spring till lägenheten av
olika personer. X:s är arbetslös, hoppat av flera utbildningar m.m. Framkommer ej vad anmälan ledde till. 1) Utifrån denna info finns det tillräckligt med rekvisit för att göra omedelbart omhändertagande?
Utredning inleds; 2) Om utredningen visar att droganvändandet var en engångsgrej/att kompisarna la droger i drickan utan X:s medvetenhet, t.ex. genom svar på blod-/urinprov, vilket överensstämmer med det X säger, avslutar man utredning utan insats? Blir svaret annorlunda beroende på om barnet var hemma eller ej? Hur ser man på att bli lurad? Tänker att det kan hända alla, samtidigt som X väljer själv att umgås med kända missbrukare.

Funderaren.

Kommentarer

Hej!

Vi på soctanterna kan aldrig uttala oss i enskilda ärenden utan svarar mer generellt.

Generellt gäller det att ett missbruk hos föräldern anses vara allvarligt oavsett om barnet är hemma eller inte eller om föräldern missbrukar när han/hon inte har barnet hos sig. Utredningen kommer då att inledas och inom ramen för utredningen kommer handläggaren att ta de kontakterna som krävs för att utreda bland annat om föräldern har ett missbruk, omständigheterna och förutsättningarna för att föräldern ska ta emot hjälp. Det är viktigt att veta att socialnämndens ansvar är att göra bedömningar utifrån barnets bästa och säkerställa att barnets alla behov tillgodoses.

Det är svårt att svara på din fråga gällande om utredningen kommer att avslutas utan insats om det visar sig att droganvändandet var en engångsföreteelse eller att kompisarna la droger i drickan utan personens vetskap. Även om föräldern omedvetet fått i sig droger fråntas inte dennes ansvar för risken genom att välja umgänge i missbrukarkretsar. Viktiga aspekter i detta blir exempelvis om föräldern är medveten om allvaret och tar ansvar för händelsen, om föräldern väljer att fortsätta umgås i de kretsarna trots riskerna som det innebär.

Du frågar också om det finns tillräckliga rekvisit för att göra ett omedelbart omhändertagande på barnet. Socialtjänstens skyldighet och mål är alltid att vid behov försöka nå frivilliga insatser före tvångsomhändertagande av barn. Det är de rådande omständigheterna som blir avgörande för om ett omedelbart tvångsomhändertagande är nödvändigt eller om andra tänkbara lösningar står till hands. Om socialjouren varit på plats har de aktualiserat ett ärende, öppnat utredning, gjort en bedömning och vidtagit lämpliga insatser i det akuta läget.

Hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter