Härbärge i stället för fortsatt bistånd till hyra

Arbetslösa utan inkomst får ofta inte skriva hyreskontrakt eftersom hyresvärdarna oftast kräver anställning med inkomst. Min fråga gäller situationer då någon med en oskäligt hög hyra trots flera rådrumsbeslut inte finnner någon billigare bostad. Frågan förutsätter att det står klart att den enskilde gjort vad som rimligen kan krävas för att hitta en billigare bostad.

Fråga: Kan socialtjänsten i sådana fall till slut neka fortsatt bistånd till den faktiska hyran, och i stället erbjuda den enskilde att flytta till ett härbärge?

Julian

Kommentarer

Hej!

Bostadsmarknaden idag är svår, och det är inte enkelt att hitta billiga lösningar. Vad gäller din fråga kommer det att bli en individuell bedömning, det går inte att svara allmänt på vad som händer i ett enskilt ärende. Socialtjänsten kan neka fortsatt bistånd, men det finns även andra möjligheter till lösning.

Vänligen

Soctanterna.

Soctanter