Flytta isär pga. att sambon är försörjningsskyldig

Hej!

Att min sambo är försörjningsskyldig för mig sedan jag inte längre kan arbeta (utförsäkrad) tär på mitt psyke.

Jag vill skaffa en egen lägenhet så att jag själv kan ansöka om bistånd från Soc.

Jag är rädd att det räknas som fusk eller bedrägeri om jag gör det - isåfall kommer jag inte göra det.

Min önskan är alltså att jag skulle flytta till egen lägenhet, vara skriven där och vara där varje dag - men sova hos sambon.

Vad är acceptabelt?

Tack på förhand.

A

Kommentarer

Hej!

Att hamna i ekonomiskt beroende till en annan människa kan vara svårt att förhålla sig till. En känsla av att stå i skuld till någon annan och ändå vara en egen person att kunna göra vad man vill och ta beslut för egen del kan bli svårt i en sådan beroendeställning som uppstår.

Du skriver att du inte längre kan arbeta och att du är utförsäkrad, vilket gör att du inte har någon inkomst. Det framgår inte om du är utförsäkrad från a-kassan eller från Försäkringskassan. Om du på grund av sjukdom inte längre kan arbeta, och du har 0 kr i SGI, sjukpenningsgrundande inkomst, så fråga läkare och Försäkringskassan om det är möjligt att hitta en väg tillbaka till arbete och anställningsbarhet. Om det finns en prognos att det kan komma att ta tid, kan du kanske vara berättigad till en aktivitetsersättning eller sjukersättning istället.

Bistånd enligt socialtjänstlagen är behovsprövat, och är det sista skyddsnätet i vårt samhälle för dem som inte kan klara sin försörjning på annat sätt.

Om man flyttat samman med en person och lever under äktenskapsliknande förhållande har man också ekonomiskt ansvar för varandra och ska försörja varandra. Om en av parterna tillfälligt blir utan inkomst, ska den andre parten bistå så långt den kan. Om ens gemensamma kostnader och skäliga utgifter är lägre än riksnormen och de utgifter som godtas som skäliga kan man erhålla kompletterande försörjningsstöd om man själv har gjort allt man kunnat för att klara sin försörjning på annat sätt.

Eftersom socialtjänsten tittar på varje individuell situation och på hur behovet ser ut, kan vi inte här säga om du eller ni som par är berättigad till försörjningsstöd. Men att skaffa bostad för att få bistånd, men ändå bo kvar med din sambo, du säger att du kommer ha din dygnsvila hos din sambo, är en typ av bedrägeri. Att medvetet lämna uppgifter som inte är sanna eller undanhålla vissa uppgifter för att erhålla en ersättning är bedrägeri.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter