Vad händer när man fyller 65?

Jag undrar vad som händer när en arbetslös person som får försörjningsstöd fyller 65 och börjar få pensionsutbetalningar? Kan han då få fortsatt ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för hyran om pensionen inte räcker till?

Johanna

Kommentarer

Hej.

Det är inte enkelt att reda ut de olika socialförsäkringar som finns. När du blir pensionär kan du söka bostadstillägg. Det finns även äldreförsörjningsstöd om din pension är lägre än skälig levnadsnivå, men den har du bara rätt till om du inte har rätt till övriga förmåner som exempelvis bostadstillägg. När du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer din handläggare att räkna in att du blivit pensionär. Din handläggare har kunskap om hur pensionen kommer att påverka just din situation, ett råd till dig är att ta kontakt med socialtjänsten och få hjälp i vilka förmåner som finns och hur de påverkar din rätt till ekonomiskt bistånd.

Det finns även mycket information på
Pensionsmyndighetens hemsida, www.pensionsmyndigheten.se

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter