Är spädbarnsutrustning hemutrustning?

Hej
En person jag känner som snart ska föda barn har frågat sin soc sek om bistånd till spädbarnsutrustning. Soc sek hänvisar till att ta hemutrustningslån hos csn. Är spädbarnsutrustning att betrakta som hemutrustning?

Sofia

Kommentarer

Hej!

Socialtjänsten kan hänvisa nyanlända att ansöka om CSN:s hemutrustning. Det gäller dock endast under de två första åren den nyanlända befinner sig i Sverige. Efter två år är det ej möjligt, utan då får personen ansöka på socialtjänsten. I CSN:s hemutrustning avser en del till spädbarnsutrustning. Inga svenska medborgare kan ansöka om hemutrustning.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter