Bistånd till flytt

Jag är 64 år och arbetssökande hos AF. Jag försörjer mig på ekonomiskt bistånd och aktivitetsstöd från AF. Jag hyr en bostadsrätt (2 rok) i andra hand på 4 tr. Hyrestiden löper ut den 15 april. Jag har fått en ny lgh att hyra en mil från där jag bor nu. Jag har en dubbeltsäng, matsalsbord med 6 stolar, skrivbord, hörnsoffa (6 pers), soffbord, tv-bänk och vitrinskåp, en bokylla full med böcker samt balkongmöbler. Jag har ingen möjlighet att flytta detta själv och jag har ingen familj eller vänner som kan hjälpa mig. I Socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten står den på sidan 75 att om den enskilde på grund av ålder, sjukdom eller "andra skäl" inte "klarar av att flytta på egen hand", bör biståndet omfatta skäliga kostnader för en flyttfirma.

Min fråga: Kan jag få ekonomiskt biständ till att hyra en flyttfirma som ombesörjer transport av bohaget?

Ska flytta

Kommentarer

Hej!
Du har alltid rätt att ansöka om bistånd på socialtjänsten. De gör sedan en utredning och bedömning kring din situation och om du är berättigad till bistånd. Besluten ska delges skriftligen och kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Du skriver att du har en pågående kontakt med en handläggare och vi råder dig därför att kontakta hen och förklara situationen. Det är fullt möjligt att få beviljat flyttbidrag om du bedöms berättigad till detta.

Lycka till med din nya bostad!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter