Samarbetsproblem

Hej!
Jag har ett barn från en tidigare relation. Samarbetet har aldrig fungerat bra, sedan en tid så har vi reglerat ett avtal där dottern bor hos mig, och har umgänge med pappan varannan helg.
Hon går nu skola och pedagogerna har uppmärksammat lite koncentrationssvårigheter och vill kolla mer på detta, vilket kräver ett godkännande av oss vårdnadshavare, eftersom vi har gemensam vårdnad. Pappan ser inga problem och vill inte att de gör en utredning.
Vill inte heller svara mig och prata om det hela.
Jag känner att han hämmar hennes utveckling genom sitt agerande, han vill inte och pratar, svarar aldrig på min frågor om dialog. Han vill inte heller gå på samarbetssamtal.

Vad gör jag? Mitt barn kommer i kläm.
Jag tolkar det som han använder detta som ett maktmissbruk då han egentligen vill ha henne på halvtid och inte enbart varannan helg, vilket är otänkbart av många anledningar.

Vad kan jag göra när han vägrar samarbetssamtal eller att ens prata med mig om en sån viktig fråga?
Är min enda väg tingsrätt och ensam vårdnad?

Anna

Kommentarer

Hej!

Det är en svår situation du befinner dig i eftersom det mesta som rör ett barn där båda är vårdnadshavare kräver samarbete. När det gäller samtal/utredning på BUP krävs det att båda vårdnadshavare samtycker. Vi råder dig därför att åter försöka prata med pappan till barnet om bekymren kring ert barn och försöka att samarbeta kring detta. Du skriver att pappan vägrar men det kan vara värt med ett nytt försök. Om du ser det som omöjligt kanske du kan be barnet lärare prata med pappan kring barnets bekymmer eftersom det är de som observerat beteendet.

Om det är omöjligt att få tillstånd ett samarbete finns möjligheten att kontakta ett juridiskt ombud för att gå igenom er situation och se vilka möjligheter som finns för dig att ansöka om ensam vårdnad.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter