Kränkningar skola frånvaro

Hej! Mitt barn vill inte gå till skolan för hen blir slagen och utsatt för kränkningar av andra barn. Hen är hemma denna veckan för det har varit ganska allvarligt med knytnävsslag förra veckan. Lärare och rektor menar att sånt här är ofrånkomligt och man får leva med det, de pratar med barnen om värdegrund men kan inte göra mer. Mitt barn är som sagt hemma från skolan nu då hen inte vågar gå dit och gråter och mår dåligt. Jag ska se om vi kan byta skola och ska prata med kommunen också. Men nu säger lärare att mitt barn inte kan vara sjukskriven för detta och de kommer anmäla till Soc att barnet inte kommer till skolan. Jag tänker att jag själv kanske kan kontakta socialtjänsten och be om hjälp att mitt barn kan vara i skolan för hen blir utsatt för våld. Vad gör egentligen socialtjänsten när barn inte kommer till skolan? Mitt barn har inte varit hemma länge utan bara nu i det akuta läget när hen mår dåligt och jag ska reda ut vad som händer och hitta en väg framåt. Mvh mamma som vill att barn ska ha utbildning och inte bli slagen

MammaS

Kommentarer

Hej!

Att bli utsatt i skolan är svårt för ett barn att hantera. Skolan har ett ansvar att se till att alla barn är trygga och säkra och ingen ska utsättas för våld och kränkningar när de vistas i skolan. Vi råder dig att åter kontakta rektorn på skolan och begära ett möte för att upprätta en åtgärdsplan så att ditt barn ska kunna vistas i skolan under trygga förhållanden. Skolan har ett ansvar för detta.

Du har möjligheten att ansöka om hjälp och stöd på socialtjänsten i den kommun där du bor. Socialtjänsten kan då bedöma vilket stöd de kan erbjuda. Om skolan gör en anmälan om hög frånvaro kommer du och ditt barn kontakts för ett möte/bedömning. Du kan även få information om vilka insatser de har att erbjuda.

Du kan även kontakta Barn och Ungdomspsykiatrin utifrån ditt barns mående och rådgöra med dem kring er situation. De har även möjlighet att sjukskriva om det skulle bli aktuellt. Du kan även kontakta vårdcentralen.

Vi vill dock betona att det inte är barnets fel att det blir utsatt för våld och kränkningar så det är viktigt att hen inte får bära skulden för det som händer på skolan.

Hoppas det löser sig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter