Han har sjukersättning fram t pension va händer om positivt drogtest görs?

Hej,
Jag har en vän som har sjuk,ers 100% t pension. nu till min fråga;
Om de påvisas m hjälp av drogtest att han röker/rökt hasch blir han av med sin sjuk.ersättning då?
Kan han väl ej bli!? , det har ju inte med hans sjuk,ers. o de sjukdomar han har,
ej därför sjuk.ersättning
så vad händer om ovan!
Tacksam för svar fr orolig vän.

orolig vän

Kommentarer

Hej!

Du skriver att din vän har sjukersättning på grund av att han är sjuk. Enbart av den anledning att det via drogtest påvisats att din vän röker/rökt hasch kan han inte förlora sin sjukersättning. Det är viktigt att han tittar på anledningen till han fått sjukersättning. Han kan alltid kontakta sin handläggare på Försäkringskassan om han är orolig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter