Vad göra socialtjänsten i grannkommunen inte fattar förhandsbesked om hyran

Jag är är arbetslös och deltar i programmet stöd och matchning. Fick i december mitt andra rådrumsbeslut om att hitta en billigare bostad eftersom min nuvarande hyra är för hög (11 000 kr). Det har varit omöjligt att hitta något eftersom jag saknar inkomst. Min socialsekreterare säger att socialtjänsten inte har någon bostad att erbjuda. Jag har nu via Blocket äntligen fått ett erbjudande på en billigare bostad - i Staffanstorp. Hyran är 9 500. Jag ringde socialtjänsten i Staffanstorp och blev informerad om att de inte kunde ge något förhandsbesked på telefon, och att det inte är säkert att de kommer att godta hyran. Mitt nuvarande hyreskontrakt utlöper den 31 mars, och lägenheten ska vara vara klar för återlämnande senast påföljande dag kl. 12:00. FRÅGA: Jag är nu osäker om jag ska acceptera den erbjudna bostaden i Staffanstorp. Om drygt en vecka måste jag vara utflyttat, och jag har inget erbjudande om annan bostad. Vad kan jag göra i denna situation?

Snart bostadslös

Kommentarer

Hej!

Det är svårt att råda dig vad du skall göra. Om du är ensamstående och din nya hyra blir 9 500 kronor är det inte säkert att Staffanstorp godtar denna hyra om du är berättigad till ekonomiskt bistånd. I Malmö är, vid ansökan om bistånd, högsta godtagbara hyran för 2021 6525K kronor per månad.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd görs alltid en individuell bedömning. Du har alltid rätt att ansöka och få din ansökan prövad. Du har också rätt till ett skriftligt beslut där möjligheten finns att överklaga till Förvaltningsrätten.
Vi råder dig att kontakta din handläggare på socialtjänsten och planera för en ordnad överflytt till en annan kommun. Det kanske finns en möjlighet att den socialtjänst du tillhör nu kan bevilja bistånd till någon/några hyror innan du flyttar till den nya kommun. Oavsett hur du gör är det viktigt att du fortsätter söka lägenhet till en mer rimlig kostnad och att du undersöker noga hur du ska gå tillväga innan du flyttar så att du inte hamnar i en än värre situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter