Tvinga men ändå inte?

Hej

Befinner mig i en lite komplicerad situation. Min socialsekreterare och jag (16 år) har börjat prata om olika insatser och hjälp man kan få t.ex. kontakt på bup, familjebehandling, flytta, annat samtalsstöd. Hon förstod sedan att det är väldigt svårt för mig att säga något för mina föräldrar blir arga på mig över att jag pratar med andra. Jag vill liksom inte gå emot mina föräldrar. (Anmälan handlade om psykiskt våld, innan har det skett en utredning om fysiskt våld och under denna utredningen berättade jag även för henne om att pappa utsatt mig för övergrepp. )
Hon frågade då mig hur det skulle vara för mig om någon annan bestämde åt mig, att då hon och hennes chef sa att de inte tyckte jag skulle bo hemma för att jag inte kan ha det såhär och det finns ingen annan lösning. Jag vet att soc kan tvinga folk att flytta. Men är det så att de också kan tvinga för att jag ska slippa välja? Så det blir lite som att tvinga men ändå inte.

Sen undrar jag även något om ens personakt. Om jag ber om att få läsa utredningarna, vad är det jag inte kommer få läsa då eller är det bara det som finns i personakten?

Person

Kommentarer

Hej!

Det är verkligen en komplicerad situation du beskriver. Du är tillräckligt gammal för att kunna prata själv med socialtjänsten, samtidigt som dina föräldrar fortfarande är vårdnadshavare och har både rättigheter och skyldigheter emot dig.
Din fråga är om socialtjänsten kan tvinga dig att flytta för att på så sätt lyfta bort beslutet från dina axlar så dina föräldrar inte ska straffa dig. Rent lagligt kan socialtjänsten bestämma att omhänderta ett barn på grund av att den familj som barnet bor i ör farlig för barnet. Då används LVU § 2, som brukar kallas miljöärenden. I ditt fall skulle i så fall faran vara den risk som du utsätts för om dina föräldrar lägger ansvaret för flytten på dig, tillsammans med de bekymmer som du berättat om. Det behöver alltså finnas en risk, en fara för dig, som i sin tur är kopplad till att du kan bli utsatt för hot eller hat från dina föräldrar.
Du verkar ha en bra kontakt med dina socialsekreterare, och de vill att du ska vara medveten om de olika valen. Svårt att svara på om de omständigheter som du beskriver räcker för ett LVU, men om dina handläggare pratar med dig om det så har de funderat över möjligheten.

Det som står om en själv i en personakt har man rätt att läsa. Du får inte läsa det som rör andra personer och som kan vara till nackdel för dem, i lagtext heter det menprövning. Om du begär ut din akt så kommer din handläggare att läsa igenom, och stryka över det som du inte får läsa. Det finns skillnad mellan anteckningar som finns i en personakt och en aktuell utredning. I den utredning som är aktuell kommer du att få läsa allt som står. Du är över 15 år och räknas då som part, och har därför rätt att läsa den aktuella utredning som skrivs för dig.

Vänligen Soctanterna

Soctanter