Skälig tid för bostadsbyte

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd framgår följande under rubriken ”Skälig tid för bostadsbyte” avseende fall där den faktiska hyran är oskäligt hög:

”Nämnden bör även godkänna den faktiska boendekostnaden så länge den enskilde aktivt medverkar till att finna ett billigare boende eller på annat sätt försöker sänka sina boendekostnader.”

Ska uttalandet förstås så att så länge den enskilde aktivt medverkar till att finna ett billigare boende ska nämnden godkänna den faktiska boendekostnaden?

Frågande

Kommentarer

Hej

När det gäller boendekostnader stämmer din tolkning till viss del. Socialtjänsten kan besluta om rådrum i vanligtvis upp till sex månader för att ge sökande tid till att hitta ett billigare boendealternativ. Under dessa sex månader ska hen kunna visa ett aktivt sökande efter annat boende. Om socialtjänsten bedömer att sökande är aktiv men inte lyckats hitta något boende kan rådrummet förlängas. Om Socialtjänsten däremot bedömer att sökande inte varit aktiv i den omfattning som krävs kan sökande beviljas bistånd upp till socialtjänstens norm om skälig hyresnivå men få avslag på resterande belopp. Alla beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Ovanstående uppgifter är utifrån Malmö Stads normer och riktlinjer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter