Billigare hyra i annan kommun - men inte inom normen

Hej, min 62 år gamle far är ensamstående och arbetssökande och får därför fullt försörjningsstöd. Han hyr en bostadsrätt i andra hand och hyran är 11 000 kr i månaden. Han har nu fått rådrum på fyra månader för att hitta en billigare bostad. Han söker nu billigare bostad även i andra kommuner. Han har inte stått tillräckligt länge i bostadskö får att få bostad enligt kösystemet. Däremot finns det flera mindre lägenheter att hyra på andrahandsmarknaden, men de är oftast dyrare.

Min fråga är:
Om han hittar än väsentligt billigare bostad i en annan kommun, t.ex. med hyra om 8 000 kr, bör han då tacka jag till den i förhoppning om att socialtjänsten i den nya kommunen kommer att bevilja bistånd till hyran? Eller bör han avvakta med att tacka ja till ett billigare alternativ tills dess han hittat något som ligger inom normen för vad som anses skälig hyra?

Son

Kommentarer

Hej!

Bostadssituationen i Sverige och synnerhet i storstadsregionerna är svår och bostadslöshet och hemlöshet är ett faktum i stora delar. Att lyckas få ett förstahandskontrakt blir svårare och svårare.

Det är svårt att svara på din fråga eftersom det alltid handlar om en bedömning och utifrån din pappas individuella situation. Det är bra att din pappa även söker billigare boende i andra kommuner. Om han får en bostad i annan kommun rekommenderar vi honom att kontakta socialtjänsten i den kommunen och få deras syn på hyresnivån.

Möjligheten finns också för din pappa att kontakta sin handläggare i nuvarande kommun för att rådgöra kring en eventuell flytt till annan kommun och hur din pappa ska gå tillväga. Om han inte hittar någon ny lägenhet inom tiden för rådrum får han prata med sin handläggare om möjligheten till mer tid.

Det är bra att din pappa undersöker alla möjligheter men även hur han ska gå tillväga för att inte hamna i en än värre situation.

Hoppas det löser sig !

Vänligen

Soctanterna

Soctanter