Lämna 5 åring

Hej, har en undran över hur det ser ut med att lämna barn själva.
Har precis fått veta att modern till mitt barn lämna våran 5 åring själv för att hämta sin kille, och att lämna en 5 åring själv över 1 h tycker jag känns väldigt vanskligt.
Om nått skulle hända så är han ju inte kapabel att ringa själv. Å gå till grannen känns också långt borta.
Så tänkte hur ni ser på saken?

Stig

Kommentarer

Hej!

Det finns ingen lag som anger från vilken ålder barn kan vara ensamma hemma. Det finns inte heller någon bestämmelse för hur uppsyn ska utövas över barn. Att du lämnar ett barn ensam strider därför inte mot någon lag.

Eftersom dessa frågor inte regleras i lag är de snarare fråga om barnuppfostran och om det kan anses vara moraliskt rätt/fel att barnet får vara ensamt hemma. Det är det som man som vårdnadshavare kan ha olika åsikter om.

Bestämmelser som rör förhållandet mellan föräldrar/vårdnadshavare och barn regleras i föräldrabalken (FB). Det som utifrån juridikens synvinkel kan sägas är att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap. 1 § FB). Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs (6 kap. 2 § andra stycket FB). Det är inte reglerat hur dessa bestämmelser ska uppnås och vad som är rätt och fel, utan det är upp till dig som vårdnadshavare att bedöma hur du på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad.

Eftersom situationen som sagt inte är lagreglerad skulle vi råda er att diskutera vidare för att försöka komma fram till en så bra lösning som möjligt för barnet. Om du inte under några omständigheter accepterar att barnet är hemma ensam och tycker att barnet far illa av det, så kan du kontakta socialtjänsten.

Socialtjänsten får då göra en egen bedömning utifrån omständigheterna.

Vi hoppas att situationen löser sig för er och hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter