Boende

Har ingenstans att bo längre behöver hjälp

MA

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du inte har någonstans att bo längre. Vi förstår att det skapar en oro att inte veta var man ska sova för natten. Ett tryggt boende är att ses som ett grundläggande behov för en människa.

Även om det kan kännas svårt och motigt är det viktigt att snabbt agera för att försöka förändra sin situation. Det finns olika sätt att söka bostad, man kan ställa sig i den kommunala bostadskön, söka boende via olika förmedlings- och försäljningssidor på internet så som Blocket, där privatpersoner annonserar om förstahands- andrahands- och inneboendekontrakt.

Olika kommuner erbjuder olika stöd för sina kommuninvånare att söka boende. I Malmö stad finns exempelvis en bostadsrådgivning som ger dig information, råd och vägledning kring bostadsmarknaden, bostadssökande och vad som gäller på hyresmarknaden. Mer information om bostadsrådgivningen och kontaktuppgifter dit finner du på Malmö stads hemsida www.malmo.se

En del kommuner erbjuder enklare härbärgesplatser och i vissa fall kan det finnas värmestugor som erbjuder ett varmt mål mat och en fåtölj att sitta i under natten.

Om du fortsatt inte finner en lösning på din situation kan du vända dig till socialtjänsten för att ansöka om ett akutboende.

Vi hoppas att du inom kort kunnat förändra din situation och att du finner ett bra boende!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter