Bostadslös skriven hos föräldrarna kan man få hjälp

Söker boende

emmaella

Kommentarer

Hej!
Du frågar om du som bostadslös och skriven hos dina föräldrar kan få hjälp med boende.

Det är den enskildes eget ansvar att ordna med boende. Det gör du genom att anmäla dig på till exempel Boplatssyd (Skåne) eller annan boendeförmedling om du söker boende någon annanstans i Sverige. Du kan också söka på olika webbsidor såsom Blocket.

För att vara berättigad hjälp från socialtjänsten ska man ha synnerligen svårt att ordna boende på egen hand. Det kan innebära att man har ett aktivt missbruk eller en psykisk ohälsa som är av sådan karaktär att man inte kan söka boende på egen hand.

Om du inte själv har inkomst så att det räcker till hyra kan du ansöka om försörjningsstöd på socialtjänsten.
Vi hoppas du hittar en bostad och ett arbete som du är nöjd med.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter