Dement granne som knackar på dörren.

Under de senaste 18 månaderna har 96-årig granne knackat på vår dörr dag och natt, det går igenom etapper när det inte händer och när det händer mycket.

Just nu gör hon det dagligen igår kväll till exempel klockan 3. Hon har lagt skräp i vår dörr. Hon förstår inte när vi försöker prata med henne och tycker att vi bankar på dörren. Jag beklagar kvinnan djupt men detta är trakasserier och orsakar stora störningar för min fru och mig själv.

Under de senaste månaderna har jag kontaktat vår byggnad flera gånger för att försöka kontakta hennes familj, de säger att de inte kan och ignorera e-postmeddelanden som jag skickar, jag har pratat med Malmö stad och de sätter mig i kontakt med hennes vårdchef och de sa att de kommer att Prova. Jag har också pratat med hennes sjuksköterskor när de besöker men jag får bara tomma blickar från dem.

Jag vet inte vad jag ska göra, vad du rekomenderade? vi kan inte fortsätta att leva med detta.

Simon

Kommentarer

Hej!

Du beskriver en oerhört jobbig och svår situation. En person som har en demenssjukdom befinner sig både i en utsatt och sårbar situation. Din granne knackar på er dörr mitt i natten och ni kan inte fortsätta ha det så här.

Vi föreslår att ni inledningsvis, åter en gång, beskriver era observationer och er oro för hemtjänstpersonalen när de besöker kvinnan. De bör då föra informationen vidare till berörd chef för fortsatt bedömning. Ni kan också vända er direkt till vård och omsorgsförvaltningen i kommunen, eller i stadsdelen, där ni bor och anmäla er oro för kvinnan. En anmälan kan göras skriftligen eller muntligen och behöver, bortsett från kvinnans namn och adress, inte innehålla en utförligare skildring än den ni har angett här.

Hoppas det löser sig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter