Alkoholmissbrukare som bor hos demenssjuk

Hej! En släkting som är arbetslös och har ett alkoholmissbruk o är hemlös uppehåller sig hos sin mamma som är demenssjuk. Hen dricker inte alltid men blir otrevlig när hen druckit för mycket och detta gör den demenssjuka väldigt orolig/mår dåligt, vad kan man göra för att få bort den alkoholberoende från detta hem?

Dirgni

Kommentarer

Hej!

Vi förstår din frustration när du ser din släkting fara illa av att hennes barn med missbruk bor hemma hos henne och orsakar oro och dåligt mående hos din släkting.

Det är bra om din släkting är öppen och ärlig om hur hon känner och tänker kring att hennes barn är boendes hos henne. Det gör att hennes barn har tid att planera för sig vad gäller boende framöver.

Tyvärr är det svårt att få tillgång till boende i dag i storstaden. Ett råd är att även se på möjligheter till boende utanför stan. Släktingens barn bör även sätta upp sig i bostadskö som tex boplats Syd, söka andrahandsboende och tillfälliga boende i början.

I frågan framgår att släktingens barn inte är självförsörjande. Det finns möjlighet att ansöka om försörjningsmedel hos socialtjänsten.

Släktingens barn kan även vända sig till socialtjänsten för att ansöka om boende, vilket beviljas främst till personer som tillhör socialtjänstens målgrupper vad gäller boende, som problem med missbruk eller psykisk ohälsa och barnfamiljer som står utan boende.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter