Ang skolan

Hur går de till får skolan endast göra orosanmälan på hög frånvaro som dem anser är samt har fiflat med dem sättet frånvaro Å fort mitt barn kommer 5 min sent jagvfår sms där ena dagen står
Sen 10 min (2 nya lektioner ) om han kommer sent dagen därpå så står de (7 nya lektioner ) samt skolans biträdande har hotat att hon ska fortsätta att anmäla mig . Hur ska man göra socialtanten vi träffa anser att han måste komma i tid och ej få vara sjuk samt att jag måste gå tillläkaren men vi har redan kontakt med läkaren Sagt de samt värkar som
Den socialtant har ej objektiv eller opartisk värkar som de som skolan sagt är lagg o finns inget annat ä. Samt nu ska dem bestämma att min son ska va hos sin sin pappa som inte har haft mer än 4 ggr om året max totalt haft han 17 dagar/år. Samt att pappan psykiskmishandlat mig och kör härskartatiker samt gör min son som han säget så är de typ sängen han är livrädd för säga imot han kan dem göra så vad ska man ta och höra pappan har drogliberalisk syn med mera ...: att

Ensomundrar

Kommentarer

Hej!

Av din fråga så förstår vi det som att det finns en oro från skolan gällande att din son har hög skolfrånvaro och att han kommer för sent till lektioner upprepade gånger. Att skolan inte ser en förbättring och därför informerar dig om att de på nytt kommer göra en orosanmälan till socialtjänsten. De flesta skolorna i Sverige har som rutin att anmäla till socialtjänsten om en elev återkommande har en hög skolfrånvaro utan giltiga skäl. Skolan strävar samtidigt mot att hålla en god dialog och ett gott samarbete med föräldrarna. Vid hög skolfrånvaro skall en gemensam plan göras med föräldrarna för att säkerställa att barnet kommer till skolan.

Du skriver också att handläggaren ställer olika krav på dig som förälder. Om du känner att det är otydligt eller oklart varför du ombeds göra dessa saker råder vi dig att prata med handläggaren om detta så att det blir tydligt för dig. Generellt kan man säga att det är skolplikt vilket innebär att det är obligatoriskt för alla barn att gå i grundskola. Det är föräldrarnas ansvar att se till så att barnet går i skolan.

Slutligen skriver du om att någon, lite oklart vem, beslutat att sonen skall bo hos sin pappa. Är det ett vårdnadsärende som skall upp i rätten så råder vi dig att prata med ditt juridiska ombud. Om det är något du och barnets pappa genom samtal med familjerätten kommit fram till, men som du inte längre tycker är en bra idé råder vi dig att återuppta samtal med pappan och familjerätten.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter