Kan långtidsarbetslösa utan sociala problem få sociala kontrakt i vissa fall?

Jag undrar hur biståndstagare som är långtidsarbetslösa kan få hjälp att hitta en god bostad. Min fråga gäller personer som är utan missbruk, skulder eller annan social problematik, men som av någon annan särskild anledning har betydande svårigheter att få jobb och komma in på arbetsmarknaden. T.ex. i övrigt friska och skötsamma personer som avtjänat ett långt fängelsestraff och som trots många allvarligt menade försök ändå inte får jobb någon stans. Fråga: Kan sådana biståndstagare ansöka om ett socialt hyreskontrakt?

Bekymrad medborgare

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du undrar om man kan få hjälp från socialtjänsten för att få ett boende. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret när medborgaren inte på egen hand kan tillgodose sina behov. Det innebär att individen själv måste göra allt som står i sin makt för att lösa sin situation.

Vi uppfattar det som att frågan avser en person som har avtjänat ett fängelsestraff men som p g a förekomst i belastningsregistret har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta är en väldigt olycklig situation då konsekvenserna sträcker sig längre än själva straffet.

Man har alltid rätt att ansöka om ett boende om man på egen hand inte kan tillgodose detta. Bedömningen är alltid individuellt och socialtjänsten gör en helhetsbedömning utifrån de rådande omständigheterna.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter