månad

om jag söker bistånd är det denna månaden så pengar för mars eller är det april?

kalle

Kommentarer

Hej!

Om du ansöker om ekonomiskt bistånd exempelvis idag så är det från och med dagens datum som beräkningen görs.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter