Lärare talar med mitt barn utan mitt samtycke

HejsaN!

Jag har en fråga gällande oroanmälan samt även lärare som pratar med barn utan vårdhavarens samtyckte.
Det är så att min dotter har gått till läraren och sagt att hon mår dåligt och att vi slår henne ibland.
Jag visste inte ens om detta förrens min dotter kom och berättade detta för mig, min dotter har då sagt att hon vid flertal gånger har gått till sin lärare och sagt detta. Även att hennes lärare ska ha kallat in henne vid ett antal gånger och frågat henne gällande hur hon mår samt om vi slår henne. Sedan hade hennes lärare sagt till mon dotter att hon ska säga till oss att vi inte ska slå henne samt att hon mår dåligt.
Min förvirring i detta är, hur kan en lärare prata med vårt barn utan vårt samtyckte? Sedan säga till barnet gå och säg till dina föräldrar att du inte vill bli slagen och att du mår dåligt.
Jag var rätt chockad över de min dotter sa, hon kom till mig och berättade detta och om vi slog henne så skulle hon ju aldrig vara trygg med att ens berätta hela sanningen.
Jag blev rätt så arg på min dotter och förklara till henne grundligt att detta är inte okej och att de finns faktiskt barn därute som råkar illa ut. Jag förklarade även för henne att hennes lärare kommer ta denna vidare till socialtjänsten och de kan innebära att ni kanske inte är kvar hos mig.
Då blev hon rätt ledsen och sa att läraren hade lovat att inte säga till någon, vilket de stämmer inte för jag talade med läraren och hon sa att hon ser allvarlig på detta.

Nu vet jag att min dotter har totalt överdrivet när vi tar henne i armen och tillrättavisar henne för slag. Men jag är rätt så irriterad på läraren för att hon har även så att säga "lagt orden i munnen" på min dotter.

Nu tänker jag först och främst kan jag göra en JO-anmälan på läraren för att hon talade med min dotter utan att ens informera mig?
Sen hur kan hon ens säga till min dotter att komma hem och säga så (att ni inte får slå mig)? jag tänker mest på dessa barn som verkligen råkar illa ut. Skulle de verkligen vara sant så utsätter man barnet för en risk ju?

Arg mamma

Kommentarer

Hej!

Det är förståeligt att du upplever förvirring och är chockad över det som hänt. Vi kan inte gå in i enskilda ärende utan vårt forum är mer av generell karaktär. Alla har en skyldighet att anmäla och om din dotter har berättat för sin lärare att hon blir slagen i hemmet har läraren en skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten. Läraren kan inte välja bort detta eller undvika att prata med elev själv söker kontakt. När en anmälan inkommer till socialtjänsten avseende våld görs en skyddsbedömning vilket kan innebära att handläggarna har samtal med barnet innan vårdnadshavare har informerats om anmälan. Det är en bedömning som görs utifrån vad som framkommer i anmälan. För att få klarhet i vad som hänt och vilka samtal som har förts med flickan råder vi dig att kontakta läraren och rektorn på skolan för att få klarhet i vad som hänt. När det gäller JO råder vi dig att kontakta dem för att veta vilka riktlinjer som gäller vid anmälan till dem.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter