familjebehandling

Hej jag undrar vad är familjebehandling och vad gör man för behandling och vad kan det ske efter familjebehandlingen hur länge pågår en sån behandling och vad är det för behandling man får ? Vad händer om man failar på sån behandling och vad händer om de går bra ?

Lamir

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du har många funderingar kring familjebehandling och det är viktigt att ta reda på så mycket information som möjligt kring vad en behandling innehåller innan man påbörjar så att det känns bra att börja.

Det finns flera olika typer av familjebehandling som bedrivs både inom kommun och privat. Vissa kommuner kräver bistånd från socialtjänsten och vissa familjebehandlingar kan sökas på egen hand.

Vilken form/metod som används är olika beroende på vilken inriktning familjebehandlingen valt. Det varierar också om de är kostnadsfria eller om det tillkommer en kostnad. Viktigt är att om socialtjänsten har beviljat ett bistånd till familjebehandling tillkommer ingen kostnad.

Som du förstår av svaret finns det flera olika typer av behandlingar så det är inte möjligt att ge ett konkret svar på dina frågor.

Om det är aktuellt med familjebehandling råder vi dig att kontakta den socialtjänsten eller direkt till familjebehandlarna för att få de svar du behöver för att kunna genomgå en behandling där du känner dig trygg och där du kan ta till dig innehållet i behandlingen.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter