Hur handtera uppsägningstid vid rådrum?

Hej, jag har en fråga om vad som gäller när en biståndstagare med oskäligt hög hyra får ett rådrum för att hitta en billigare bostad. Frågeställningen är vad som gäller när biståndstagaren har ett hyresavtal med en uppsägningstid om t.ex. tre månader. Ska den enskillde i så fall endast leta efter ett billigare boende där inflytt ligger från tidigast vid tidpunkten för utgången av uppsägningstiden? (Bakgrunden för frågan är att om personen även bör acceptera ett erbudande om inflytt innan utgången av uppsägningstiden, så riskerar han få dubbla hyror under tre till nästan fyra månader.)

Caroline

Kommentarer

Hej!

Om socialtjänsten har bedömt att den hyra du har idag för din bostad är för hög och du anmodats att finna ett billigare alternativ finns ju alltid risken att hyresperioden överlappar varandra och du står med dubbel hyra under en period. Detta blir ju på sikt ändå ett billigare alternativ för socialtjänsten. Vi råder dig att diskutera ditt ärende med din handläggare då varje beslut är individuellt prövat.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter