Nätverksboende till ett barn är godkänt

Hej.

Vi är ett nätverksboende till ett barn. Vilka rättigheter och skyldigheter har vi? Vilka skyldigheter och rättigheter har mamman? Finns det något annat man ska tänka på, allt det här är nytt och på bara 3 månader har barnet blivit ett annat barn eller vad man ska säga. Jag är orolig att mamman bara ska hämta barnet som är sol placerat nätverksboende hos oss.
När får vårdnadshavare en vårdplan, får jag ta del av den? Får vi läsa utredningen över lag, vart ansöker jag om den?

Många frågor men frågar man inte får man inget svar.
Mvh

Smultron mamman

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det finns många frågor, speciellt när det går så bra för barnet.
Vi kan inte gå in i enskilda ärenden men vi råder dig att kontakta familjehemssekreteraren i ärendet för att få den information du söker.
Det kan vara bra med ett klargörande möte så att alla som är berörda får samma information om vad som gäller.

En SoL placering är en frivillig placering vilket innebär att mamman har gett sitt samtycke. Skulle mamman dra tillbaka sitt samtycke och vilja avbryta placeringen behöver socialtjänsten göra en ny bedömning av hur det påverkar barnet.
Vårdplanen brukar vara mer övergripande därför upprättas en genomförandeplan utifrån vårdplanen som ni tillsammans med biologiska mamman ska gå igenom. Det är viktigt att allt är klart och tydligt kring placeringen så det inte uppstår några missförstånd.
Utredningen avseende barnet tillhör mamma/vårdnadshavare men om det är ett nätverk och SoL placering kanske ni kan prata kring vad som framkommer. Ni måste dock ha den information som är viktig och som berör barnet.
Hoppas du får svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter