Kontakt med syskon

Hej. Pappan till mitt äldsta barn har under det senaste året distanserat sig från vår son, tidigare har han spenderat varannan helg där. I somras flyttade han till en annan stad med sin fru och min sons 2 yngre syskon. Sedan dess har han träffat sin son 1 gång, vilket skedde precis i anslutning till att han flyttade. Efter det har han inte träffat honom eller ringt. När vi pratar säger han att han inte önskar kontakt. Barnet saknar sina syskon och känner en sorg i detta. Vad kan jag göra i ett sådant läge? Kan man som förälder utesluta ett barn från kontakt med både sig själv och sina syskon? Finns det något stöd vi kan få i detta?

Kontakt med syskon

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du försöker att göra allt för att ert barn ska träffa sin pappa. I flertalet kommuner finns familjerättsenheten som arbetar med bland annat umgängesfrågor. Där finns även möjligheten att få samarbetssamtal och stöd till att upprätta en umgängesplan. Vi råder dig att kontakta dem för att få stöd och information om hur du kan gå vidare.
Det är viktigt att ni som föräldrar försöker att samarbete utifrån barnets bästa för att umgänget ska fungerar.
Är pappan vårdnadshavare har han skyldighet att även vara en förälder för sitt äldsta barn men det är också viktigt relationen mellan sonen och pappan fungerar och är bra så att han känner sig välkommen när han träffar sin pappa och sina syskon.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter