Besviken

Hej!
Ett barn i min närhet far illa. Hon är full med blåmärken, extremt undernärd, är alltid smutsig och illa luktande. Barnet får inte emotionell, psykisk, fysisk och mental stimulans . Har gjort flertalet anmälningar, likaså bvc, ingenting händer. Situationen får mig att må dåligt, känns också konstigt att jag lägger ned tid på att informera socialen men att detta inte tas på allvar. Sitter med ytterligare en framför mig, känns nästan meningslöst att skriva och skicka. Finns det mer man kan göra eller ska jag bara "köpa " att barnet far illa?

Förvirrad pappa

Kommentarer

Hej!

Vi har full förståelse för att man kan känna sig maktlös och förfärad när man ser ett barn i ens närhet fara illa. Av vad du skriver så låter det som att du gör vad du kan för att barnets situation skall uppmärksammas av socialtjänst med förhoppning om att barnet skall få det bättre. Ibland arbetar socialtjänsten med insatser som skall ge hjälp och stöd i en familj innan man vidtar mer drastiska åtgärder så som placering utanför hemmet. Vi råder dig att fortsätta göra anmälningar till socialtjänsten om du uppfattar att barnet fortfarande far illa, försök vara så konkret du kan när du beskriver barnets situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter