Sociala bostadskontrakt

Det är tråkigt att läsa om hur många som är bostadslösa bl. a. här i Malmö stad. Jag undrar därför om staden erbjuder sociala bostadskontrakt till personer som har svårigheter att bli accepterade på bostadsmarknaden?

Henrik

Kommentarer

Hej!

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att hjälpa personer med en utbredd social problematik med bland annat boende. Är man däremot strukturellt bostadslös har man som enskild ett ansvar att själv ordna med sitt boende. Har man svårigheter att försörja sig kan man ansöka om ekonomiskt bistånd för sin försörjning.
Malmö stad arbetar på olika sätt med att dels förebygga att personer hamnar i hemlöshet men även för att hjälpa personer in på bostadsmarknaden. Det finns till exempel verksamheter som Budget och Skuldrådgivningen som hjälper personer att få ordning på sin ekonomi. Bostadsrådgivningen ger information, råd och vägledning kring bostadsmarknaden, bostadssökande och vad som gäller på hyresmarknaden.
Bostad först är en insats för personer som lever i hemlöshet och har en sammansatt social problematik med behov av stödinsatser. Det är en insats som beviljas genom socialtjänsten med syftet att personen på sikt ska få ett eget boende.

Mer information om hur Malmö stad arbetar i hemlöshetsfrågan finner du på Malmö stads hemsida www.malmo.se

Vänligen

Soctanterna

Soctanter