Kan socialtjänsten neka försörjningsstöd .

Vårt vuxna barn har pga avslutat missbruk, valt att flytta en lång väg från hemkommunen. För att bryta med de som umgicks med. Nya kommunen ställer sig avvisande till detta. Har lyckats få ett förstahandskontrakt på lägenhet, och skrivit sig där. Kan socialtjänsten neka detta? Man antyder social dumpning, men man har väl rätt att börja om var som helst i landet. Mvh Tack för svaret.

DE

Kommentarer

Hej!

Vad bra att ditt barn förändrat sin livssituation och slutat missbruka.

Generellt sett tillhör man den kommun där man är skriven/folkbokförd. Det är alltså den kommunen som ansvarar, om man är i behov av hjälp och stöd.
Man kan absolut flytta/byta kommun, men det åligger det en själv att ordna med bostad i den nya kommunen och då också folkbokföra sig där vilket ert barn gjort. Sedan tillhör man automatiskt den nya kommunen och ansvaret för stöd och hjälp övergår då till denna.

Ditt barn har alltid rätt att ansöka på socialtjänst i den kommun där hen är folkbokförd och eventuella beslut ska ges skriftligen och är de negativa kan de överklagas till Förvaltningsrätten. Möjligheten finns också att kontakta IVO som är socialtjänsten tillsynsmyndighet.

Hoppas det löser sig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter