Svårigheter att få försörjningsstöd hos ny kommun

Hej . Vi har ett vuxet barn som flyttat till en ny kommun långt från tidigare kommun, pga missbruk vill bort från gamla sk vänner. Har lyckats få ett förstahandskontrakt på lägenhet . och skrivit sig där. Kommunen reagerar och tycks anse att detta är social dumpning. Och är
Tveksamma till bidrag vad vi förstår. Vilka rättigheter och skyldigheter finns. Tacksam för svar.

Orolig förälder.

Kommentarer

Hej!

Vad bra att ert barn försöker förändra sin livssituation och slutat missbruka.

Generellt sett tillhör man den kommun där man är skriven/folkbokförd. Det är alltså den kommunen som ansvarar, om man är i behov av hjälp och stöd.
Man kan absolut flytta/byta kommun, men det åligger en själv att ordna med bostad i den nya kommunen och då också folkbokföra sig där vilket ert barn gjort. Sedan tillhör man automatiskt den nya kommunen och ansvaret för stöd och hjälp övergår då till denna.

Ditt barn har alltid rätt att ansöka på socialtjänst i den kommun där hen är folkbokförd och eventuella beslut ska ges skriftligen och är de negativa kan de överklagas till Förvaltningsrätten. Möjligheten finns också att kontakta IVO som är socialtjänsten tillsynsmyndighet.

Hoppas det löser sig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter