Får Soc. tränga sig in i mitt hem?

Hej!
Mina barn går i 5an var själva hemma ett par timmar under en dag på lovet då jag arbetade. Då har någon anmält att barnen var ensamma hemma. Soc. åker hem till oss och tränger sig in i vår bostad. Får de verkligen göra så utan mitt godkännande?

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Du har frågor gällande socialtjänstens förfarande när det inkommer en orosanmälan och vi skall försöka svara på det på bästa sätt.

När det inkommer en anmälan till socialtjänsten har socialtjänsten att ta ställning till om det föreligger ett omedelbart skyddsbehov eller ej.

Beroende på vad anmälan gäller så kan socialtjänsten göra ett hembesök oavsett tid på dygnet för att säkerställa att barnen/ barnet inte är i fara. För att socialtjänsten skall kunna göra ett hembesök skall utredning vara inledd.

Vi kan inte diskutera eller ta ställning till vad som skedde just i det enskilda ärendet men generellt kan man säga att handläggaren vid hembesöket informerar om syftet med hembesöket.

Vi råder dig att prata med handläggaren i ert ärende för att få svar på dennes agerande.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter