Alzheimer?

Hej!
Jag har en kollega som visar många tecken på begynnande alzheimer. Kollegan vill själv inte veta av detta. Hen verkar inte har några nära anhöriga och bor inte heller i min kommun. Bör/kan jag anmäla detta till någon som kan hjälpa hen?

Orolig kollega

Kommentarer

Hej

Vi förstår att det är en svår situation att hantera. Om du känner stor oro för din kollega kanske du ska prata med din chef kring din oro som också har ett ansvar för att medarbetarna mår bra på arbetsplatsen.

Det kan finnas flera olika förklaringar varför din kollega visar de tecken som du beskriver. För att diagnostiseras med Alzheimer krävs att en utredning har utförts på en specialistklinik.

Vi tycker att du visar stor omtanke för din kollega och oavsett vad tecken beror på hoppas vi din kollega får den hjälp och stöd som hen behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter