Socialtjänstens medverkan till bostadsbyte

Jag har läst i Högsta förvaltningsdomstolens dom i målet RÅ 2009 ref 4 att i fall då en bidragsberoende har en oskäligt hög hyra ska socialtjänsten medverka till bostadsbyte om den enskilde har svårigheter att få annan bostad.

Jag undrar därför på vilket sätt socialtjänsten i sådana situationer kan medverka till bostadsbyte?

Nyfiken

Kommentarer

Hej!

Om personen har för hög hyra kan socialtjänsten ge rådrum dvs sökande får ett antal månader för att ges möjlighet att hitta en annan bostad med lägre hyra.

Därutöver erbjuder Socialtjänsten i Malmö kommun bostadsrådgivning och budget samt skuldrådgivning med syfte att stödja personer till ett stabilt och tryggt boende.

Vi kan inte uttala oss i individuella ärenden då bedömningar görs utifrån personens situation och behov och är således en dialog mellan handläggare och sökande.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter