LSS/godman

Hej
Är god man för en man som bor i bostad med särskild service.
Han vill inte städa i sin lägenhet och släpper inte in personalen, då han inte tycker de bemöter honom på rätt sätt.
Chefen för personalen säger att mannen inte är tillgänglig för dem.
Som god man har jag fått anställa städhjälp i lägenheten och detta fungerar alldeles ypperligt inga problem alls. Är dessa utbildade mer i psykiatri än personalen? Jag vet inte vad jag ska tro..
Mannen säger ofta att han känner sig utanför och ingen kommer till honom och besöker. De ringer ibland och säger at han är välkommen ner till basen men den är ju öppen för alla och då mannen har autistiska drag är det mycket svårt för honom att vara med flera personer samtidigt.
Hans yttre är under all kritik, svårt att raka sig och tvätta kläder luktar sur disktrasa.
Sist jag var där var tånaglarna i katastrof skick... Vad gäller här och hur ska jag gå vidare då jag påtalat till chef och personal om vad jag ser.
Genomförandeplanen som jag fått ta del av är flera år gammal.

God man

Kommentarer

Hej!

Vi förstår ditt bekymmer och att du vill att hen ska få den bästa vård som är möjlig.

Vi råder dig att kontakta handläggaren för att boka ett möte där ni kan gå igenom genomförandeplanen. Vid ett sådant uppföljningsmöte finns det möjlighet att ansöka om kompletterande insatser såsom exempelvis kontaktperson.

Om det behövs stöd från olika insatser såsom psykiatri, socialtjänst, sjukvård etc kan ett SIP möte anordnas (samordnad individuell prövning). Vid ett SIP möte går man igenom vilka behov som finns och vilket stöd som kan erbjudas från respektive verksamhet. Alla möten och kontakten kan endast genomföras om hen samtycker eller ger sin fullmakt att du medverkar.

Hoppas det löser sig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter