Vad ska jag göra?

Jag och mina 2 barn 12 och 13 år har flyttat många mil för att komma bort från vår förövare och börja ett nytt liv. Jag arbetar hemmifrån. Jag har 1 dag sedan vi flyttade varit på en annan ort för arbete. Dagen efter vid lunchtid var jag ute ett ärende o då det var skollov var mina döttrar ensamma hemma med hundarna.Vid lunchtid kommer 2 kvinnor från Soc. och tränger sig in i vår lägenhet, dessutom utan munskydd.!De skrämmer mina döttrar, kräver att få mitt mobnr. (Jag har skyddat nr), kräver att få veta var jag är, försöker få barnen att säga att de är rädda för att vara ensamma hemma. Detta var en mycket skrämmande upplevelse för barnen!Blev uppringd från en Socsekr som meddelade att de var oros anmälan om att barnen är ensamma hemma! Jag anser det mycket märkligt att de gör hembesök kl 12 dvs mitt på dagen och på skollov. (Gör man hembesök hos alla lovlediga barn i mellanstadiet?)Trots att jag talat om att jag är hemma dygnet runt med undantag 2 ggr om året som jag måste åka ett avelsärende då är en annan vuxen här och de har möjlighet att gå till släktingar 5 min bort. Nu har vi fått en kallelse både barnen och jag. Ingen info om vad det gäller. Ska jag inte få den infon innan? (Härskarteknik?)Man har alltså startat en utredning! Vi har flyttat för att få lugn och ro o börja ett lugnt tryggt liv. Vad kan jag göra för att barnen inte ska uppleva detta en gång till? Vi har mycket dålig erfarenhet av Soc, inte minst barnen som inte blev lyssnade på ang. pappans våld. Nu mår de mycket dåligt och allt vi arbetat för har brutits ner inte minst att klara av att vara hemma själva 1 timme utan att vara rädd för att någon tränger sig in.
Vad kan jag göra för att det inte ska bli någon utredning? Vi har flyttat hit för att ingen ska ha kännedom om var vi bor eller varit med om. Vi vill inte att skola etc. ska vara inblandade. Det skapar mer problem Vi har släktingar här men inga nya vänner. Vi vill bo på orten och ha ett lugnt liv.
Soc. säger att det är en anonym anmälare. Jag misstänker att det antingen är min fd man eller en kvinna i samma hus som håller på och trakasserar mina barn.
Vad ska jag göra? Ska vi fly igen?

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Vad tråkigt att den initiala kontakten med socialtjänsten i kommunen ni flyttat till inte blev så bra. Du har frågor gällande socialtjänstens förfarande när det inkommer en orosanmälan och vi skall försöka svara på det på bästa sätt.
När det inkommer en anmälan till socialtjänsten har socialtjänsten att ta ställning till om det föreligger ett omedelbart skyddsbehov eller ej.

Socialtjänsten kallar till ett första möte där man går igenom den inkomna anmälan och har ett första samtal. Efter det fattar socialtjänsten beslut om det skall inledas utredning eller ej. Du har rätt att informeras om vad som står i anmälan, ofta sker det i samband med det första mötet på socialtjänsten. Om du känner att du inte kan vänta tills mötet för att få information om vad som stod i anmälan råder vi dig att kontakta socialtjänsten och be dem informera dig över telefon. Beroende på vad anmälan gäller så kan socialtjänsten göra ett hembesök oavsett tid på dygnet. För att socialtjänsten skall kunna göra ett hembesök skall utredning vara inledd.

Med tanke på din negativa upplevelse av socialtjänstens agerande kan det vara bra att berätta det för handläggaren och prata om hur kontakten och samarbetet blir bäst framöver. Vid första mötet ska det även upprättas en utredningsplan. Denna plan ska visa vad som ska utredas och vem som ska kontaktas för att få den information som krävs.

Vi hoppas på att ert första möte blir bra och att handläggaren kan lugna dig lite i din oro.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter