Boende

Hej!
Jag är en tjej på 15 år och min pojkvän 16 år vi ska ha barn och vi vet inte vart vi ska ta vägen när barnet kommer för våra föräldrar stöttar oss inte i det här.
Så vi måste fixa allting själva och vi båda börjar gymnasiet efter sommarlovet. Vad kan vi göra?

Ung mamma

Kommentarer

Hej!

Att få barn är för många en av de största händelserna i livet. På samma gång som det kan innebära en stor glädje att få barn så är det ett stort ansvar. Att ha stöd runtomkring sig innebär en trygghet när ni nu ska ta hand om och uppfostra ett barn. Om det inte kan vara era föräldrar som finns där för er så kanske det finns andra i er närhet som kan stötta er och finnas där för er och det kommande barnet.

Vi förstår att det måste kännas tråkigt och tufft att era föräldrar just nu inte stöttar er. I Malmö kommun finns det något som heter Familjeteamet dit man kan vända sig om man vill prata om sin situation. Det kan till exempel handla om hur det fungerar i familjen och unga mellan 12 och 21 år och deras föräldrar kan vända sig dit. Ni kan gå dit själva men om någon av era föräldrar skulle kunna tänka sig att följa med så kanske det skulle kunna vara bra. Det förs inga journaler och det sker ingen registrering och besöken kostar ingenting. Ni kan också få kontakt och rådgivning via mödravården.

När det gäller boende så är det era föräldrar som har ansvar för er och är försörjningsskyldiga tills ni fyller 18 år. Om ni studerar på gymnasienivå sträcker sig deras försörjningsansvar tills ni fyller 21 år. Det är också era föräldrar som har ansvar för att ni har någonstans att bo, oavsett om ni bor kvar hemma eller om era föräldrar ordnar boende på annat vis. Det kan också vara bra att ni ställer er i bostadskö som ett sätt att planera för framtiden, från den dag ni fyller 17 år så kan ni exempelvis ställa er i kö hos Boplats Syd.

Vad det gäller ert kommande barn så har ni rätt till barnbidrag och det kan även bli aktuellt med föräldrapenning beroende på vilken sysselsättning ni har framöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter