Försörjningsplikt.

Är min dotter skyldig att försörja sin dotter, som i sin tur har blivit mamma själv. Min dotterdotter blir 20 år iår, men hon pluggar på gymnasiet samtidigt som hon har en 5 mån bebis. Får hon ingen hjälp med lägenhet? Ska hennes mamma ( min dotter) försörja både sitt barn och barnbarn?

Gamlamormor.

Kommentarer

Hej!

Föräldrars försörjningsskyldighet löper till och med det år den unge fyller 18 år och försörjningsskyldigheten gäller till och med att den unge fyller 21 år om man studerar på gymnasienivå. Detta innebär också att föräldrarna är skyldiga att se till att den unge har någonstans att bo oavsett om detta innebär att man bor kvar hemma eller att föräldrarna eller vårdnadshavarna bekostar ett eget boende åt den unge.

Avseende ditt barnbarn så får hon barnbidrag från Försäkringskassan. Det kan också bli aktuellt med föräldrapenning och eventuellt andra bidrag så att ditt barnbarn i sin tur kan försörja sin dotter. Barnets förälder kan på så sätt försörja sitt barn även om man saknar andra inkomster. Det är alltså inte far- eller morföräldrarnas ansvar att försörja sitt barnbarn.
Däremot så är föräldern, alltså din dotter, försörjningsskyldig gentemot sin dotter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter