Rådrum för att hitta billigare bostad

Min son är arbetssökande och får därför ekonomiskt bistånd. Han har fått tre rådrumsperioder för att finna en billigare lägenhet. Han hyr i andra hand en bostadsrätt (3:a) med en hyra på 14 000 kr. Han har sökt aktivt efter ett billigare boende, även utanför kommunen, och hans handläggare hos socialtjänsten säger att han gjort och gör allt som kan begäras av honom. Det vanligaste skälet till att uthyrarna säger nej är att han är arbetslös. Han har inte stått tillräckligt länge i bostadskö. Socialtjänsten kan inte heller erbjuda honom någon bostad. Han är nu rädd för att socialtjänsten inte vill ge honom fortsatt rådrum när det aktuella rådrummet löper ut.

Min fråga är: Kan socialtjänsten förvägra någon fortsatt rådrum om den bedömer att sökanden gör allt som kan krävas för att finna en billigare bostad och alternativet är att han eller hon blir helt bostadslös?

Nyfiken

Kommentarer

Hej!

Bostadssituationen är svår i Sverige som helhet och framförallt i storstadsregionerna. Har man dessutom inte en fast anställning så försvårar det med.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd görs en individuell bedömning. Det är viktigt att din son kan visa att han gör allt vad han kan för att söka billigare boende och att han även söker boende i andra kommuner än den han är bosatt i, vilket du också skriver att han gör.

Du skriver att hans handläggare säger att han gör vad som krävs av honom. Vi råder din son att prata med handläggaren om vad som gäller för honom gällande rådrum och om det krävs något ytterligare av honom i sitt sökande efter billigare bostad.

Om socialtjänsten fattar ett beslut som går honom emot har han alltid möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och få sin fråga prövad.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter